Veri Koruma

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin işlenmesi sırasında özel alanınızın korunması bizim için en önemli konudur. Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman, sunucularımız standart olarak İnternet servis sunucunuzun IP’sini, bize ulaştığınız web sitesini, bizde ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve yanı sıra ziyaretin tarihini ve süresini kaydeder. Bu bilgiler, web sayfalarının aktarımı ve güvenli sunucu işletimi için zorunludur. Bu verilerin kişiye özel bir değerlendirmesi yapılmaz.

Eğer bize iletişim formu yoluyla bilgi vermişseniz, bu veriler, veri koruma kapsamında sunucumuzda kaydedilir. Verileriniz tarafımızdan sadece talebinizin işlenmesi için kullanılır. Verileriniz mutlak bir gizlilikle ele alınır. Üçüncü kişilere verilmesi söz konusu değildir.

Sorumlu kurumlar:

BOLTAS GmbH Spedition & Handel
Industriestrasse 11
D-90584 Allersberg
Tel: +49 9176 9876 0
info@boltas.de

COBAN TUR – Istanbul, Türki̇ye
Büyükbakkalköy Mah.
Ferhatpasa Yolu Cad. No: 54
TR-34858 Maltepe / Istanbul
Tel. +90 216 5646464
Faks: +90 216 5646465
info@cobantur.com

Kişiye özel veriler

Kişiye özel veriler, sizin hakkınızdaki verilerdir. Bunlar isminizi, adresinizi ve e-posta adresinizi kapsar. İnternet sitemizi ziyaret edebilmek için kişiye özel verilerinizi açıklamanız gerekmez. Bazı durumlarda, talep ettiğiniz hizmeti size sunabilmek için isminize ve adresinize ve yanı sıra başka bilgilere ihtiyaç duyuyoruz.

Aynı şey, talebiniz üzerine size bilgi içeren materyal gönderdiğimizde ya da taleplerinize cevap verdiğimizde söz konusudur. Bu durumlarda her zaman buna dikkatinizi çekeceğiz. Ayrıca sadece bize otomatik veya gönüllü olarak aktardığınız bilgileri kaydediyoruz.

Hizmetlerimizden faydalandığınız zaman prensip olarak sadece, hizmetimizi size sunabilmek için gerekli olan verileri topluyoruz. Olası olarak başka bilgileri soru sorarak talep ediyoruz; ancak bu bilgilerin verilmesi de gönüllülük esasına dayalıdır. Her ne zaman kişiye özel verilerinizi işliyorsak, bunu, size hizmetimizi sunabilmek için veya ticari hedeflerimizi yerine getirebilmek için yapıyoruz.

Otomatik kaydedilen, kişisel olmayan veriler

İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, idari ve teknik sebeplerden belirli bilgileri kaydediyoruz. Bunlar: kullanılan tarayıcının tipi ve versiyonu, erişim tarihi ve saati, IP adresidir. Bu veriler anonimleştirilir ve sadece istatistiksel gerekçelerle ya da İnternet ve online hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla kullanılır. Anonim hale getirilen bu veriler – kişiye özel verilerden ayrılarak – güvenli sistemlerde kaydedilirler ve hiçbir kişiye tahsis edilemezler. Bunun anlamı, kişiye özel verilerinizin her zaman korunmaya devam ettiğidir.

Çerezler

İnternet sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz zaman olası olarak bilgisayarınıza çerezler şeklinde bilgiler kaydediyoruz. Çerezler, bir İnternet sunucusu tarafından tarayıcınıza aktarılan ve bunun sabit sürücüsüne kaydedilen küçük dosyalardır. Çerez kullanımının hukuki dayanağı: Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO (Almanya için)

Burada sadece İnternet protokol adresi kaydedilir; başka kişiye özel veri kaydedilmez. Çerezlerde kayıtlı bu bilgiler, İnternet sayfamızı bir sonraki ziyaretinizde, otomatik olarak size site kullanımını nasıl kolaylaştırabileceğimizi tekrar tanımaya izin verir.

Elbette İnternet sayfalarımızı çerezleri kabul etmeden de ziyaret edebilirsiniz. Eğer bilgisayarınızın bir sonraki ziyarette tanınmasını istemiyorsanız, çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Bunun için tarayıcınızın ayarlarını “çerezleri reddet” olarak değiştirmeniz yeterlidir. Bunu nasıl yapacağınızı, tarayıcınızın kullanma talimatında görebilirsiniz. Ancak çerez kullanımını reddederseniz, İnternet sayfamızın bazı kısımlarının kullanımında kısıtlamalar söz konusu olabilir.

Anonimleştirme fonksiyonuna sahip Google-Analytics

Sayfamızda 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD adresinde bulunan Google Inc. şirketinin bir web analizi hizmeti olan Google-Analytics’i kullanıyoruz. Google-Analytics “çerezler” kullanır. Bunlar, bilgisayarınıza kaydedilen ve böylece sizin üzerinizden web sitesi kullanımının bir analizine izin veren metin dosyalarıdır.

Çerezler vasıtasıyla yaratılan bilgiler, örneğin IP adresiniz dahil, web sitesi ziyaretlerinizin zamanı, yeri ve sıklığı, ABD’deki Google’a aktarılır ve burada kaydedilir.
Biz web sitemizde “_gat._anonymizeIp” ekli Google-Analytics kullanıyoruz. IP adresiniz bu durumda Google tarafından Avrupa Birliği’ne üye devletlerde veya Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşması’na taraf devletlerin içinde kısaltılır ve böylece anonimleştirilir.

Google bu bilgileri, sayfa kullanımınızı değerlendirmek, bizim için web sitesi aktiviteleri hakkında bir rapor oluşturmak ve web sitesi kullanımından ve İnternet kullanımından kaynaklı başka hizmetleri sağlamak için kullanır. Google bu bilgileri ayrıca gerektiğinde, eğer yasal olarak öngörülmüşse veya eğer üçüncü kişiler bu verileri Google adına işliyorlarsa, üçüncü kişilere aktaracaktır.

Google kendi ifadesine göre hiçbir surette IP adresinizi, Google’ın başka verileri ile bağlantılı hale getirmeyecektir. Çerezlerin kurulumunu, tarayıcı yazılımınızın ilgili ayarları üzerinden engelleyebilirsiniz; ancak bu noktada, böyle bir durumda web sitemizin tüm fonksiyonlarını tam kapsamlı kullanamayabileceğinize dikkat çekiyoruz.

Google ayrıca geçerli tarayıcılar için, size, Google tarafından ziyaret ettiğiniz web sitelerinden hangi verileri alabileceği ile ilgili daha fazla kontrol imkanı sağlayan bir devre dışı bırakma eklentileri sunmaktadır. Eklenti, Google Analytics’in JavaScript’ine (ga.js), web sitesi ziyaretine dair bilgilerin Google Analytics’e aktarılmamasını bildirir. Ancak Google Analytics’in tarayıcılar için devre dışı bırakma eklentisi, bilgilerin bize veya gerektiğinde tarafımızdan görevlendirilen web analiz hizmetlerine aktarılmasını engellemez. Tarayıcı eklentilerinin kurulumuna ilişkin daha fazla bilgiyi aşağıdaki linkten edinebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Eğer sayfamızı mobil bir cihaz (akıllı telefon veya tablet) üzerinden ziyaret ediyorsanız, bunun yerine, Google Analytics tarafından bu web sitesi içinde takibi gelecekte engellemek için bu linke basmanız gerekir. Bu ayrıca yukarıdaki tarayıcı eklentisine alternatif olarak mümkündür. Linke tıkladığınzda tarayıcınıza, sadece bu tarayıcı ve domain için geçerli olan bir vazgeçme çerezi yerleştirilir. Bu tarayıcıdaki çerezleri silerseniz, vazgeçme çerezi de silinir. Bu yüzden linke yeniden tıklamanız gerekir.

Eğer web ve uygulama tarayıcı sürecinizin Google tarafından Google hesabınızla ilişkilendirilmesine ve Google hesabınızdan bilgilerin, reklamların kişiselleştirilmesi için kullanılmasına izin verdiyseniz, Google, verilerinizi, cihaz üzerinden yeniden pazarlama amacıyla hedef grubu listeleri oluşturmak amacıyla Google Analytics verileriyle beraber kullanır. Bunun için Google Analytics tarafından önce web sitemizde, Google hesabınız ile ilintili (yani kişisel veri) olan Google onaylı ID’niz tespit edilir. Akabinde Google Analytics tarafından ID’niz geçici olarak Google Analytics verilerinizle ilintilendirilir; böylece hedef grupları optimize edilir.

Eğer bunu istemiyorsanız, Google hesabınızın “Hesabım” kısmındaki ayarlarla bunu değiştirebilirsiniz.

SalesViewer®-teknolojisinin kullanımı

Bu web sitesinde SalesViewer®-GmbH şirketinin SalesViewer®-teknolojisiyle web sitesi işletmecisinin haklı çıkarları temel alınarak pazarlama, pazar araştırması yapma ve optimizasyon amacıyla veri toplanmakta ve kaydedilmektedir (Art. 6 Abs.1 lit.f DSGVO)

Bunun için javascript bazlı bir kod kullanılmakta olup, bu, işletmeye ilişkin verilerin alınmasına ve ilgili şekilde kullanılmasına hizmet eder. Bu teknoloji ile alınan veriler, geriye dönük olmayan tek kullanımlık bir fonksiyon (Hashing olarak adlandırılır) şifrelenir. Veriler doğrudan anonimleştirilir ve bu web sitesinin ziyaretçilerini şahsi olarak teşhis etmek için kullanılmaz.

Salesviewer çerçevesinde toplanan veriler, artık amacına yönelik gerekli olmadıklarında ve silinmesine ilişkin yasal bir saklama yükümlülüğü yoksa silindir.

Verilerin toplanmasına ve kaydedilmesine her zaman geleceği yönelik olarak itiraz edilebilir; bunun için lütfen https://www.salesviewer.com/opt-out linkine tıklayın, böylece SalesViewer® tarafından bu web sitesi içerisinde gelecekteki toplama işlemlerini engellersiniz. Bunun için bu web sitesine yönelik olarak bir vazgeçme çerezi cihazınıza yerleştirilir. Bu tarayıcıdaki çerezleri silerseniz, bu linke yeniden tıklamanız gerekir.

Güvenlik

Kişiye özel verilerinizin kaybolmasına, bozulmasına, manipüle edilmesine ve yetkisiz şekilde elde edilmesine karşı teknik ve idari güvenlik önlemleri aldık. Tüm çalışanlarımız ve yanı sıra adımıza faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, geçerli veri koruma yasaları hükümlerine tabidirler.

Ne zaman kişiye özel veriler toplara ve işlersek, bunlar, aktarılmadan önce şifrelenirler. Bunun anlamı, verileriniz üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılamazlar. Güvenlik tedbirlerimiz burada sürekli bir iyileştirme sürecine tabidirler ve veri koruma beyanlarımız sürekli şekilde yeniden işlenirler. Lütfen elinizde güncel versiyonun bulunduğundan emin olun.

İlgililerin hakları

Lütfen sizinle ilgili hangi kişisel verileri kaydettiğimiz hakkında bilgi almak istediğiniz zaman ya da bunları doğrulamak veya sildirmek istediğinizde bizimle çekinmeden iletişim kurun. Bunun dışında verilerin işlenmesinde sınırlandırma isteme (Art. 18 DSGVO), verilerin işlenmesine karşı bir itirazda bulunma (Art. 21 DSGVO) ve verilerin aktarılmasını talep etme hakkına (Art. 20 DSGVO) sahipsiniz.

Bu gibi durumlarda lütfen bize başvurun.

Bu veri koruma beyanatında değişiklik hakkı.

Yeni teknolojiler sebebiyle gerekli olması halinde veri koruma beyanımızı değiştirme hakkımızı mahfuz tuttuğumuzu beyan ederiz. Lütfen elinizde en güncel versiyonun bulunduğundan emin olun. Eğer veri koruma beyanında esastan değişiklikler yapılırsa, bunları web sitemizde duyuracağız.

İnternet sayfamızın tüm ziyaretçileri veri korumaya ilişkin açıklamalarımıza aşağıdaki adreslerden ulaşabilirler:

Herrn Fabian Fromm
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel.:  0941 2986930
Fax:  0941 29869316
E-Mail: f.fromm@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Eğer veri koruma yetkilimiz, talep ve sorularınıza sizi tatmin edici şekilde cevap vermezse, her durumda eyaletinizde yetkili veri koruma denetim makamı nezdinde şikayette bulunma hakkınız saklıdır.

Icon Brief Icon Brief