Tarihçe

Zaman ve değişim

Çobantur ve Boltas’ın hayat temeli, aslında bu firmalardan önce 1977 yılında sekiz ortak ile Bolu – Düzce çevresinde kurulan firma ile atılmış oldu. O dönemlerde Almanya’da üniversite eğitimine devam eden Naci Çobanoğlu, eğitimden artırdığı zamanlarda abisi Necmi Çobanoğlu’nun da ortaklarından biri olduğu bu nakliye firmasının araçlarına Türkiye dönüş yükü temin etmekteydi.

Artan talep ile birlikte Almanya’da aynı alanda faaliyet gösteren bir firmayı satın almaya ve hizmeti bu şekilde vermeye devam etmeyi uygun görürler. Satın alınan firmanın isminde değişikliğe giderek, o tarihlerde mevcut Türkiye’de ki firmanın hecesi ve satın alınan firmanın hecesi birleştirilerek 1978 yılında BOLTAS hayata geçer.

Bu şekilde devam ederken Türkiye’de ilk kurulan firma ortaklar arası anlaşmazlık sebebiyle dağılır ve bunun ardından 1982 yılında Necmi, Naci ve Cemil Çobanoğlu kardeşlerin ortaklığıyla İstanbul merkezli yeni firma kurulur. Bu firmanın adına da “Çoban” soy isminin sonuna önceki firmadan “Tur” hecesi eklenerek ÇOBANTUR şeklinde oluşur.    

Böylece Türk – Alman kökenli lojistik ağı olan COBANTUR BOLTAS’ın temel taşları atılmış oldu. Almanya’da nakliye komisyonculuğu ile başlayan sürece 1982 yılında Çobantur’un dahil olmasıyla beraber bu grup kısa sürede nakliye sektöründe büyük bir oyuncu haline gelmiştir. Bu grup her şeyden önce Avrupa ve Irak (Yakındoğu) arasındaki proje bazlı yükleme işlerine bağlı olarak güçlü bir varoluş sergilemiştir.

Ayrıca Almanya’da kurulan Türk kökenli ilk nakliyeciler arasında yer alan BOLTAS daha sonra COBANTUR’un da katılımıyla beraber Avrupa ve Türkiye arasında (Ortadoğu) parça yük ve parsiyel yük taşımacılığında ilkleri başarmıştır. Her iki şirkette böylece bu sektördeki öncüler arasında yerini almış oldu.

Grup bu başlangıç ile rotasını büyümeye doğru çevirdi. Özmal filo sürekli geliştirildi, Avrupa – Türkiye nakliye piyasasında lider bir konum için çalışılmaya ve büyümeye doğru gidildi.

Bugün bu grup lojistik sektöründe giderek daha bireysel taleplere dönüşen müşteri isteklerine ve artan rekabet koşullarına, bu iki şirket arasındaki yüksek verimlilikteki operasyon bütünlüğü sayesinde cevap verebilmektedir. 2006 yılında Çoban Tur ve Boltas COBANTUR BOLTAS şirket grubu olarak anılmaya karar verdi ve bu değişimi logosuna taşıdı. Çobanoğlu ailesinin ikinci nesli 2010’lu yıllarda işin yönetsel kısmını devralmaya başladı. 2020 yılında ise COBANTUR BOLTAS’ın devam eden nesilleri “Twice as good” yaklaşımını daha da güçlendirdi. Farklı kültürlerde büyüyen iki ülkeye dağılan üç aileden gelen sekiz adanmış kişi olmasına rağmen yine de ortak bir fikirde birleştiler. Anne babalarının bıraktığı mirası saygılı ve güçlü bir enerji ile modern bir şekilde ileriye taşımaya karar verdiler.

Olaylar & Figürler

Hukuken bağımsız iki şirketten oluşan Türk/Alman lojistik grubu,
Cobantur 1982 ‘de Boltas 1978’ de, kuruldu.
Ana merkezlerimiz Maltepe/İstanbul ve Allersberg/Nürnberg ‘de yer almaktadır.

1.000

Araçlık Özmal Filo

50.000

Yıllık Gönderi

56.000

Depolama Alanı

500

Çalışan

10/5

5 Ülkede 10 Özmal Yerleşke

55

Ülkeyi Kapsayan Ağ

Icon Brief Icon Brief