Sosyal sorumluluk

Değerlerimiz ve Sorumluluklarımız

İntermodal lojistiğin öncüleri olarak sürdürülebilirliği her zaman çözümlerimize entegre ettik ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz.

COBANTUR BOLTAS aktif ve ileri görüşlü bir şekilde katkıda bulunmak istediğimiz canlı ticari bir sistemin parçasıdır. Müşterilerimizin, çalışanların, toplumun ve çevrenin sorumluluğu bizim için en ön sırada yer alır. Tabi ki bunu yaparken ekonomik hedeflerimizi de ulaşmayı istiyoruz aksi halde yüksek performanslı kurumsal şirketimizin varlığı söz konusu olamazdı. Ancak eylemlerimiz temelinde güçlü bir kimlik ve yaşanmış sorumluluklar barınıyor. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ilkesi gereği sosyal ve ekolojik menfaatleri şirket faaliyetlerimize dâhil ederek bu sayede uzun vadeli ve sürdürebilir bir ticaret için donanımlıyız.

Müşteriler

Hedefimiz müşterilerin başarılarına katkıda bulunmaktır. Bunu yapabilmek için onların süreçlerini kendi fikirlerimize dahil ederiz. Lojistik bir hizmet anlamına gelir ve bu yüzden daha çok erken aşamada kendimizi modern müşteri başarı yönetimine adadık. Hizmet demek müşterilerle yoğun bir şekilde ilgilenmek demektir çünkü tüm temel performans göstergelerine ek olarak nihayetinde başarıyı belirleyen kıstas her bir müşteriyle ayrı ayrı olumlu ve kesintisiz iletişimde kalabilmektir. Müşteri odaklı, müşteri merkezli çalışmada ürün satışından ziyade odak noktasında ilişkiler bulunmaktadır. Bu anlamda birinci sınıf operasyonel kalite çok önemli bir koşuldur. Daha fazla bilgi edinmek için sertifikalar bölümünü okumanızı rica ederiz!

Çalışanlar

Çalışanlarımız COBANTUR BOLTAS ‘ta kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz. Bu yüzden ekibimiz için güvenlik, sağlık ve mutlu bir çalışma ortamı en başta gelir. Ekip kahvaltıları, ortak etkinlikler ve bireysel ve departmanlara uygun eğitim programları iş yaşam dengesi konusunun bizim için sadece popüler bir terim olmadığını gösterir. Buradan iş müracaatında bulunabilirsiniz.

Çevre

Bir lojistik hizmet sağlayıcısı olarak kaynakların verimli kullanılması konusuna özellikle bağlıyız. Emisyon azaltıcı hedefleri izleyerek bunun için özellikle çevre dostu olan intermodal çözümlerimizi destekliyoruz. Sürdürülebilirliğe olan inancımız sadece ekolojik önlemlerle sınır değil aynı zamanda sürdürülebilirliğin diğer iki bileşeni olan ekonomiyi ve sosyalliği de gözetmektedir. Bu üçlü aktör ile beraber modern tedarik zinciri yönetiminde mevcut toplumsal, pazar ekonomisi ve çevresel teknik gereklilikleri arasında bir denge sağlıyoruz.

Toplum

Kârımızın önemli bir kısmını sürdürülebilir büyüme, ilerleme ve çalışanların gelişimi için yeniden yatırma dönüştürüyoruz. Hissedarlardan bağımsız olduğumuzdan şirketin ve iş arkadaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda mantıklı ve sürdürülebilir kararlar alabiliyoruz. Bunun yanında kendimizi özellikle sosyal bakımından dezavantajlı olan kesime yöneltiyoruz. Toplumumuzun önemli bir parçasını temsil ettikleri için desteğimize ihtiyacı olan insanların yanındayız.

Icon Brief Icon Brief