Sosyal sorumluluk

Değerlerimiz ve Sorumluluklarımız

İntermodal lojistiğin öncüleri olarak sürdürülebilirliği her zaman çözümlerimize entegre ettik ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz.

COBANTUR BOLTAS aktif ve ileri görüşlü bir şekilde katkıda bulunmak istediğimiz canlı ticari bir sistemin parçasıdır. Müşterilerimizin, çalışanların, toplumun ve çevrenin sorumluluğu bizim için en ön sırada yer alır. Tabi ki bunu yaparken ekonomik hedeflerimizi de ulaşmayı istiyoruz aksi halde yüksek performanslı kurumsal şirketimizin varlığı söz konusu olamazdı. Ancak eylemlerimiz temelinde güçlü bir kimlik ve yaşanmış sorumluluklar barınıyor. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ilkesi gereği sosyal ve ekolojik menfaatleri şirket faaliyetlerimize dâhil ederek bu sayede uzun vadeli ve sürdürebilir bir ticaret için donanımlıyız.

Müşteriler

Hedefimiz müşterilerin başarılarına katkıda bulunmaktır. Bunu yapabilmek için onların süreçlerini kendi fikirlerimize dahil ederiz. Lojistik bir hizmet anlamına gelir ve bu yüzden daha çok erken aşamada kendimizi modern müşteri başarı yönetimine adadık. Hizmet demek müşterilerle yoğun bir şekilde ilgilenmek demektir çünkü tüm temel performans göstergelerine ek olarak nihayetinde başarıyı belirleyen kıstas her bir müşteriyle ayrı ayrı olumlu ve kesintisiz iletişimde kalabilmektir. Müşteri odaklı, müşteri merkezli çalışmada ürün satışından ziyade odak noktasında ilişkiler bulunmaktadır. Bu anlamda birinci sınıf operasyonel kalite çok önemli bir koşuldur. Daha fazla bilgi edinmek için sertifikalar bölümünü okumanızı rica ederiz!

Çalışanlar

Çalışanlarımız COBANTUR BOLTAS ‘ta kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz. Bu yüzden ekibimiz için güvenlik, sağlık ve mutlu bir çalışma ortamı en başta gelir. Ekip kahvaltıları, ortak etkinlikler ve bireysel ve departmanlara uygun eğitim programları iş yaşam dengesi konusunun bizim için sadece popüler bir terim olmadığını gösterir. Buradan iş müracaatında bulunabilirsiniz.

Çevre

Bir lojistik hizmet sağlayıcısı olarak kaynakların verimli kullanılması konusuna özellikle bağlıyız. Emisyon azaltıcı hedefleri izleyerek bunun için özellikle çevre dostu olan intermodal çözümlerimizi destekliyoruz. Sürdürülebilirliğe olan inancımız sadece ekolojik önlemlerle sınır değil aynı zamanda sürdürülebilirliğin diğer iki bileşeni olan ekonomiyi ve sosyalliği de gözetmektedir. Bu üçlü aktör ile beraber modern tedarik zinciri yönetiminde mevcut toplumsal, pazar ekonomisi ve çevresel teknik gereklilikleri arasında bir denge sağlıyoruz.

Toplum

Kârımızın önemli bir kısmını sürdürülebilir büyüme, ilerleme ve çalışanların gelişimi için yeniden yatırma dönüştürüyoruz. Hissedarlardan bağımsız olduğumuzdan şirketin ve iş arkadaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda mantıklı ve sürdürülebilir kararlar alabiliyoruz. Bunun yanında kendimizi özellikle sosyal bakımından dezavantajlı olan kesime yöneltiyoruz. Toplumumuzun önemli bir parçasını temsil ettikleri için desteğimize ihtiyacı olan insanların yanındayız.

Yeşil Lojistik ve Tedarik Zinciri ile Çevre Yönetimi

ÇOBANTUR BOLTAS olarak sunduğumuz tüm lojistik faaliyetlerde amacımız; yer ve zaman faydası sağlamak maksadıyla ürün, hizmet, kaynak ve bilgi ile birlikte minimum maliyetle müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde yönetmektir.

Faaliyetlerimiz doğrultusunda kuruluşumuzda; iklim değişikliği, hava kirliliği, havanın kalitesi, gürültü, ses, görüntü, titreşim, toprağın kullanımı, kaynakların tükenmesi, atıklar, kirlilik, kimyasallar, zehirli atıklar, tehlikeli maddeler, emniyet, sağlık ve kazalar vb. gibi etkenler önemle dikkate alınmaktadır.

Bu çabalar sonucunda; “ekonomik”, “çevresel” ve “sosyal” hedefler arasında “sürdürülebilir bir yeşil lojistik” denge köprüsü kurmak en önemli hedeflerimizdendir.

Öncelikle oluşturduğumuz çevre politikamız; enerji kullanımı ve çevreye etkileri, doğaya verilen zararların azaltılması, tedarik zincirinin çevreye uyumu, yeni çevre stratejileri, ulaştırma, ses, ışık, egzoz, emisyon, yakıt, tersine lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, geri dönüşüm, atıkların ve kimyasalların yönetimi, elleçleme, paketleme ve ambalaj malzemeleri vb. konular dahil edilerek stratejiler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır.

Kuruluşumuzun çevre dostu stratejiler ve politikalar oluşturması ve bunları uygulamaya başlaması, kendi bünyemizde, tüm sektörlerde ve pazarlarda yeni iş modeli ve felsefe yaratmaya zemin hazırlamıştır. Çevre dostu politika ve uygulamaların etkinliği ile verimliliğimizi artırmak ve müşterilerimizle entegrasyonu sağlamak için de, sivil toplum kuruluşları ve lojistik uzmanlarla işbirliği, danışmanlık ve rehberlik ilişkisi içine girilmiştir. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle karşılıklı saygı ve güvene dayalı bu işbirlikleri, kuruluşumuzu daha modern ve yeşil sistemlere uygun bir hale getirmiştir. Bu durum fabrikalar, şirketler, firmalar ve diğer sektörler için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra, rekabet gücümüzü de artıran önemli bir araç haline gelmiştir.

Daha iyi bir dünya ve daha iyi bir yaşam kalitesi için yeşil lojistik uygulamalarımıza ve kazanımlarımıza ilişkin hedef ve programlarımız ise aşağıdaki gibidir.

 • Küçük gruplar halinde ürünlerin nakliyesinden ziyade daha büyük gruplar halinde ürünlerin taşınması,
 • Yükleme-Boşaltma ve sevkiyat için alternatif çevre dostu yakıtlı kaldırma ve iletme araçların kullanılması,
 • EU 6 motora sahip araçların kullanılması,
 • Araçlara gürültü ve ses önleyicilerinin takılması,
 • Çevre dostu verimli ulaşım ve dağıtım sistemlerinin kullanılması,
 • Genel paketleme işlemlerinin ve kullanılan malzemelerin azaltılması,
 • Plastik malzemeler yerine geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması,
 • Sürdürülebilir bir şekilde saf (karışımsız) ürünlerin kullanılması,
 • Çevre dostu geri dönüşüm,
 • Just-in-Time Lojistik-III uygulamaları,
 • İnsan kaynağının bilişsel ve duyuşsal alanda eğitilmesi ve bireysel farkındalığının artırılması,
 • Müşteri ve tedarikçilerimizin bilinçlendirilmesi.

Bu hedef ve programlar çerçevesinde üst yönetimimiz çeşitli tedarik zinciri uygulamaları, yük dağıtımı, atık yönetimi, taşıma, enerji ve lojistik ile çevresel etkileri kapsayan evrensel ve popüler stratejiler gelişmiştir.

Bu bağlamda Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standart gereklilikleri etkin bir şekilde uygulanmakta ve sürdürülebilirliği izlenmektedir.

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız arasında sınır tanımaz işbirlikleri ile doğaya en yüksek olumlu katkıyı sunmak doğaya olan aşkımızdır. Çünkü “Doğa Sevgiyle korunur

Karbon Ayak İzimiz

Lojistik sektöründe sera gazı emisyonlarının %90’ ı taşımadan, %10’u ise tesisler ve depolardan kaynaklanmaktadır. 

Taşımadan kaynaklanan sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla düzenli olarak karbon ayak izimizi izliyoruz.

10978664,41 kgCO2e

(1 Ocak – 31 Aralık 2021)

Icon Brief Icon Brief