Yönetim Sistemleri Belgeleri & Politikaları

Politikalarımız

Alkol ve Uyuşturucu Madde Yönetimi Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetimi Politikası

Çevre Yönetimi Politikası

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Politikası

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikası

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Kalite Yönetimi Politikası

Sertifikalarımız

Merkezlerimiz profillerine uygun olarak sertifikalandırılmıştır:

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • YYS ( AEO ) Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası
  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
  • Great Place To Work Sertifikası

Altyapı ve Entegrasyon

COBANTUR BOLTAS, lojistik operasyonlarını LOGENIUS ile yönetiyor; yani kendine ait yazılımı ile. Müşterilerimizdeki ve ortaklarımızdaki süreçlere aktif bir entegrasyon (EDIFACT), lojistik süreçlerinin etkin, bağlantılı bir yönetimine izin veriyor. Bu da anahtar performans göstergelerine özenle uyulmasına temel teşkil ediyor.

Icon Brief Icon Brief